„Kolęda nad szarościami”

Jeśli przyjąć, że wygrywa ten, kto robi jutro to, co miał zrobić dzisiaj, bo przez to ma jeden dzień wolnego 🙂… to można powiedzieć, że dzisiejsza kolęda była mistrzowska, a z terminem trafiliśmy w punkt… znikający punkt w kalendarzu. W tradycji polskiej można bowiem kolędować do dnia 2 lutego właśnie, co skrzętnie wykorzystaliśmy szykując naszą wolontariacką „Kolędę nad szarościami”.