Współpraca z Nyską Akademią Nauk Stosowanych w Nysie

Zawarliśmy umowę o współpracy z Nyską Akademią Nauk Stosowanych w Nysie.
Uczelnia objęła Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach patronatem naukowym i dydaktycznym, liczymy na owocną współpracę 😊.
PANS w Nysie reprezentowali – Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz., Prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego dr Tomasz Drewniak, prof. ucz., Dziekan Wydział Nauk Społecznych PANS Nysa dr hab. inż. Marek Kulisz, prof. ucz. oraz Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi dr inż. Marzena Synowiec, prof. ucz. W imieniu Ogólniaka umowę podpisała Dyrektor – Iwona Jakóbczak.