W kilku słowach o historii głuchołaskiego Ogólniaka…

Od początku XX wieku przepiękny budynek z czerwonej cegły, usytuowany niemalże w centrum Głuchołaz odgrywał ważną rolę w życiu miasta. Kamień węgielny pod jego budowę położono w roku 1900 i chociaż wielu osobom niesłusznie kojarzył się z klasztorem, zawsze służył edukacji.

Początkowo funkcjonowało tu Królewskie Seminarium Nauczycielskie, stąd też wzięła nazwę ulica przy której mieści się budynek – Seminarienstrasse. Ulica zmieniała swą nazwę wraz ze zmianami totalitaryzmów, które przetaczały się przez nasze ziemie: najpierw Adolf-Hitler-Strasse, potem ulica Józefa Stalina, a od połowy lat 50-tych nosi już nazwę ulicy Bohaterów Warszawy.

Po II wojnie światowej, 5 września 1945 z inicjatywy pierwszego polskiego burmistrza Głuchołaz – Szymona Koszyka założono w mieście gimnazjum (4 klasy) i liceum (2 klasy). Do kwietnia 1947 roku LO mieściło się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ówczesnej ulicy 3-go Maja. Szkoła borykała się z wieloma problemami nie tylko natury organizacyjnej. Nauczyciele przybywali do Głuchołaz
z całej Polski, jednakże skompletowanie pełnej kadry nie było łatwym zadaniem. Brakowało pomocy naukowych, podręczników czy nawet zeszytów i przyborów do pisania. Trudno też było zweryfikować stan wiedzy podopiecznych, należało dokładnie analizować dostarczane świadectwa czy zaświadczenia o ukończeniu szkoły powszechnej, niektórzy uczniowie w ogóle nie posiadali żadnych dokumentów i musieli zdawać egzaminy wstępne.

Ostatecznie od końca 1947 roku Liceum Ogólnokształcące przeniesiono do okazałego budynku przedwojennego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego, który przez dwa powojenne lata zajmowała stacjonująca w Głuchołazach Armia Czerwona (mieścił się tutaj szpital wojskowy – lazaret). Szkoła miała pozostać w tym miejscu nieprzerwanie przez kolejnych 70 lat.

W latach 50-tych powoli budowano bazę szkoly, jednak jej największy rozkwit rozpocząl się od połowy lat 60-tych. Liczne remonty (nowy dach, wymiana ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowa kuchni i stołowki, wymiana podłóg) nie zaburzały rytmu pracy szkoły, intensywne prace przeprowadzano zwykle po lekcjach, czasami nawet nocami.

Jesienią 1964 roku zorganizowano I Zjazd Absolwentów i nadano szkole imię Bolesława Chrobrego, ufundowano sztandar i wprowadzono jednolite umundurowanie dla uczniów. Po dwudziestu latach dzialalności zmienila się baza dydaktyczna szkoły, co miało wyraźne przełożenie na osiągane przez uczniów wyniki. W latach 70-tych funkcjonowaly już nowoczesne gabinety przedmiotowe, w tym pracownia języków obcych, dzialały przy szkole różne organizacje, gdzie mlodzież mogla rozwijać swoje pasje.

Przełom lat 80-tych i 90-tych, przyniósł szkole chyba największe  zmiany, jakie miały miesce w blisko półwieczu jej istnienia. W dużej mierze wiązało się to ze zmianami politycznymi w kraju. Po ponad czterdziestu latach w szkole pojawiły się takie przedmioty jak religia czy język angielski, systematycznie rozwijały się zajęcia z informatyki. Swoje sukcesy święcili lekkoatleci (MKS Juwenia), koszykarki (Klub Chrobry), chór Capricolium, szkolni recytatorzy i inni.

Od 1 września 2002 do 31 grudnia 2003 – liceum weszło w skład Zespołu Szkół w Gluchołazach, lecz rewolucyjny dla statusu szkoły okazał się rok 2004. W poszukiwaniu kolejnych oszczędności Starostwo Powiatowe w Nysie postanowiło zlikwidować po blisko 60 latach szkołę w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy i przenieść klasy liceum do budynku Zespołu Szkół przy ul. Kolonii Kaszubskiej. Wywołało to ogromny sprzeciw głuchołaskiego środowiska. Chcąc ratować rangę głuchołaskiego liceum i sam budynek, zadanie prowadzenia szkoły przejęła gmina. Niestety ciągły spadek liczby dzieci i większa niż wcześniej konkurencja zamiejscowych szkół, powodowały kłopoty z kolejnymi naborami. Efektem tego była rezygnacja gminy z prowadzenia liceum.

W roku 2017 szkołę ponownie włączono do Zespołu Szkół i przeniesiono fizycznie do jego siedziby na ul. Kolonii Kaszubskiej, po dwóch latach liceum praktycznie zakończyło działalność.

Od 1 września 2019 uruchomione zostało nowe, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Szkół ”Chrobry”.

Liceum znów mieści się w zabytkowym budynku w centrum miasta. Po raz kolejny trzeba odbudować jego bazę dydaktyczną, chociaż dziś są to narzędzia związane z nowymi technologiami i szkoła częściowo pracuje ”w chmurze”.

Już czwarte pokolenie głuchołazian jest związane z naszym Ogólniakiem.

źródło: dr Paweł Szymkowicz, publikacja z okazji IV Zjazdu Absolwentów, 2015 r.