Nie tworzymy typowo profilowanych klas. Język obcy oraz jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym realizujesz z całą klasą, trzeci przedmiot wybierasz sam. Dzięki takiemu systemowi pracujesz w małej grupie, a to duży komfort. Twój program edukacyjny ewaluuje w Ogólniaku cały czas. Wsparcie w postaci dodatkowych zajęć
w planie nauczania otrzymuje grupa lub nawet pojedynczy uczeń. Uczniów zdolnych wspieramy dodatkowymi zajęciami przygotowującymi do matury, nawet z przedmiotów z których klasa nie realizuje rozszerzeń. Twoją ścieżkę rozwoju lepimy jak z plasteliny.