JAK ZOSTAĆ UCZNIEM OGÓLNIAKA?

Drogi Kandydacie, szanowni Rodzice i Opiekunowie

Nasz Ogólniak to miejsce nowoczesnej edukacji oraz kontynuacji ponad 70-letniej tradycji połączonej
z holistycznym spojrzeniem na ucznia Jego misją jest rozwijanie dociekliwych, ciekawych świata, refleksyjnych i zaangażowanych młodych ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i pełen pokoju świat. Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia: naukowy, społeczny, emocjonalny, kulturalny i fizyczny. Uczymy pracowitości, odpowiedzialności i krytycznego myślenia, rozwijamy wewnętrzną motywację do nauki. Zaszczepiamy w naszych uczniach chęć do uczenia się przez całe życie i uświadamiamy,
że najważniejsza jest droga, którą przebywamy w procesie uczenia się, a nie osiąganie samych celów. Ufając naszym uczniom, pozostawiamy im wybór, w ten sposób dajemy im poczucie sprawstwa
i przygotowujemy do przejęcia odpowiedzialności za swoje życie.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM OGÓLNIAKA?

Wykonaj trzy proste kroki:

KROK 1

Wypełnij formularz zgłoszenia

Rekrutacja rozpoczyna się 17 maja 2021r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie, poprzez jego wypełnienie zgłaszasz chęć podjęcia nauki w Ogólniaku. Nie znajdziesz nas wśród szkół średnich wykazanych na platformie rekrutacyjnej prowadzonej przez Powiat Nyski, gdyż organem prowadzącym naszą szkołę jest stowarzyszenie. Mamy własną ścieżkę przeprowadzenia naboru. Przypominamy również, że nauka w naszej szkole nie wiąże się z żadnymi opłatami.

KROK 2

DOSTARCZ DO SZKOŁY WYMAGANE DOKUMENTY

Aby przeprowadzić właściwe postępowanie rekrutacyjne potrzebujemy dodatkowych informacji. Dostarcz do szkoły kserokopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniku egzaminu ósmoklasisty i inne wymagane dokumenty wymienione w regulaminie rekrutacji. Jeśli nie wykonałeś kroku nr 1, możesz teraz dostarczyć podanie o przyjęcie do szkoły w formie papierowej (wraz z załącznikami). W tym momencie naboru chcielibyśmy z również z Tobą porozmawiać
i lepiej Cię poznać 😊

KROK 3

DOKONAJ OSTATECZNEGO WYBORU

Przynosząc do szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniku egzaminu ósmoklasisty potwierdzasz wolę nauki w naszej szkole. Ten krok możesz zrobić od 23 lipca 2021 r. Wszystkie terminy znajdziesz w regulaminie i harmonogramie rekrutacji. Miło nam będzie powitać Cię na pokładzie!