Zwiedzanie Austrii i Czech

W dniach 6-7 czerwca uczniowie realizujący naukę języka mniejszości narodowej uczestniczyli w wycieczce do Austrii i Czech. Celem było zgłębienie kultury krajów niemieckojęzycznych. Zobaczyliśmy m.in. Wiedeń, Kahlenberg, okolice Znojma, Vranov nad Dyją… Pogoda nam dopisała cudna, choć Ołomuniec zapłakał, gdy wyjeżdżaliśmy 😉 Dziękujemy naszemu przewodnikowi Panu Paweł Szymkowicz za nakreślenie tła historycznego odwiedzonych miejsc oraz mnóstwo ciekawostek przyrodniczych i kulturowych 🏰⛰