Zwiedzanie Austrii i Czech

W dniach 6-7 czerwca uczniowie realizujący naukę języka mniejszości narodowej uczestniczyli w wycieczce do Austrii i Czech. Celem było zgłębienie kultury krajów niemieckojęzycznych.